Linköpings Nämndemannaförening

Bli medlem

Vill du bli medlem?

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Linköpings Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk
  • Resor som ger dig perspektiv
  • En bra försäkring när olyckan är framme
  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet
  • En uppskattad medlemstidning


Välkommen som medlem! Du som känner för att engagera Dig i föreningens arbete, kontakta oss i styrelsen

Med bästa hälsningar från
Linköpings Nämndemannaförening

Endast för administratörer