Välkommen till Linköpings Nämndemannaförenings hemsida. Denna hemsida ger möjlighet för alla medlemmar i Linköpings Nämndemannaförening att hämta information. Mer information om hemsidan och dess möjligheter kommer att redovisas efter hand.
För er som är medlemmar i Linköpings Nämndemannaförening och önskar anmäla er till föreslagna konferenser eller studiebesök nedan kan göra det på denna hemsida genom att  klicka Kontakt som du då hittar under Meny som finns på vänster sida ( skriv namn etc. och under rubriken meddelande dina önskemål ). Det finns också möjlighet att skriva i anslagen lista som du finner på anslagstavlan i nämndemannarummet.


Protokoll från årsmötet 2017 hittar du här

 

Kort rapport från NRF:s stämma i Svea Hovrätts lokaler den 21 maj.

NRF:s första stämma innehöll många spännande och aktuella punkter.

Främst kan här noteras ersättningsfrågan för oss nämndemän och vår roll i framtiden. Påpekas kan att Rainer Fredriksson valdes till sammankallande i Valberedningen.

Delegater på stämman var Ulla-Britt Fornell och Rayner Fredriksson.

 

OBS!!!  Tjänstgöringsschema för våren 2017 är nu utskickat.

 

Domstolsverket informerar!

Alla nuvarande nämndemän har i slutet av augusti 2015 fått information brevledes vad som kommer att gälla nämndemännen som valts för perioden 2016 - 2019.
Klicka på följande länk: Info från Domstolsverket

 

Till Nämndemän och fd nämndemän vid Linköpings Tingsrätt,

Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Hovrätt!

Att vara med i Linköpings Nämndemannaförening borde vara en självklarhet för de flesta, men så är tyvärr inte fallet.
Det är därför vi i styrelsen vädjar till er som inte är anslutna att gå med i vår förening.

Varför ska man då vara medlem? 

  • Nämndemannauppdraget är en viktig samhällsfunktion i en fungerande demokrati. 
  • Nämndemännens Riksförbund (NRF) förhandlar om nämndemännens villkor och behöver allas vårt stöd. 
  • NRF anordnar även intressanta studieresor som du kan ta del av i medlemstidning Nämndemannen.


Linköpings Nämndemannaförenings styrelse anordnar konferenser och studiebesök för att vi nämndemän ska få vidareutbildning och bli uppdaterade i vårt arbete.

I vår verksamhetsplan för 2016 framgår att planerna blir följande aktiviteter;

o Studiebesök på fängelse     
o Konferens om hedersrelaterat våld
o Studiebesök på Rättsmedicinska verket

Styrelsen arbetar helt ideellt och behöver därför alla nämndemäns stöd.

Medlemsavgiften för år 2017 är 250 kronor och för stödjande medlemmar (fd nämndemän) 100 kronor som betalas via vårt konto i Länsförsäkringar Östgöta, bankgironummer: 171-0193.

(Ansökan om att bli medlem i Linköpings Nämndemannaförening finner du här "Bli Medlem" under menyn)

Välkommen till Linköpings Nämndemannaförening

Styrelsen

Nedan bilder från Linköpings Nämndemannaförenings årsmöte 2015-03-03.

Text och bilder: Lars E Sandström

Årsmöte 2015-03-03

Information från Nämndemännens Riksförbund

Senaste nyhetsbrevet hittar du här

 

Praktiska saker som nämndeman

Klicka på länken här för mer information.

 

Om nämndemannauppdraget

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol. Du kan också bli eller är nämndeman! (se video nedan)
Om du har en Apple, Iphone, Ipad eller Imac "KLICKA" på pil höger nedan för att starta video.Ett utvecklande uppdrag

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Även koncentrationsförmågan sätts på prov. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet du kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utveckland.

Viktigt för rättssäkerheten

Som nämndeman är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning. Din röst är lika mycket värd som juristdomarens och de andra nämndemännens.
Som nämndeman blir du en del i en månghundraårig rättstradition i vårt land – ett sätt att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättskipningen och tillgodose medborgarnas insyn i domstolarnas verksamhet.

Läs mer om att bli nämndeman på hemsidan: http://www.blinamndeman.se/


Ansökan om medlemskap

Du som inte är medlem ännu men önskar bli medlem i nämndemannaföreningen, gå gärna in under menyn på vänster sida till rubriken "Bli medlem" och fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap.

 

Alla texter och bilder som varit publicerade på denna sida är flyttade till menyn under Möte / Information, underrubrik "sparad Info"